Razlozi čišćenja ventilacije

Opasnost od požara:

Neočišćen ventilacijski sistem obložen je slojem masti i prljavštine, te kao takav pridonosi povečanom riziku od požara. Naročito je opasan ventilacijski sistem kuhinja ili prostora koji služe za pripremu hrane, jer uz povečan rizik od požara također postoji i opasnost od raznih zaraza.

Neugodan miris:

Neugodan miris iz kuhinjskih napa posljedica je prljavog ventilacijskog sistema u kojemu je došlo do razvijanja bakterija u sloju masnoća i prljavštine kojima je ventilacijski sistem obložen. Povišena temperatura i masnoće odlična su podloga za razvijanje bakterija, te mogu uzrokovati razne infekcije i bolesti.

Zakonska regulativa:

Ventilacijski kanali u ugostiteljskim objektima se moraju ČISTITI NAJMANJE JEDNOM GODIŠNJE, a ventilacijski kanali u prostorijama gdje se priprema hrana SVAKA 3 MJESECA i svaki je ugostiteljski objekt dužan voditi evidenciju o tome.

Radove izvodimo u skladu sa slijedećim zakonima:

 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada-Zakon o gradnji (NN 175/03, 100/04)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave
 • (S.L. 37/88. i 38/89., 69/97. čl. 50) koji se primjenjuje kao propis RH temeljem članka 2. Zakon o normizaciji (NN 55/96, 163/03.),
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 ),
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153,13, 78/15)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 ),
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (N.N. 100/99., čl.27.)
 • Tehnički propis o sustavu ventilacije djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN3/07), te o stručnom naputku za ventilacijske i klimatizacijske uređaje i ostale termotehničke uređaje  danog od sanitarnog inspektora Republičkog komiteta za zdrastvenu i socijalnu zaštitu RH.