Čišćenje kuhinjske ventilacije

Kuhinjske, masne ventilacije predstavljaju najveći rizik za izbijanje požara ukoliko se redovito ne održavaju. Masne pare koja se talože u sustavu su lako zapaljive i zbog toga je održavanje ovakvih sustava predviđeno i zakonskim obvezama. Nataložena masnoća izaziva velike probleme u sustavu odvođenja, te dolazi i do njihovog otežanog rada a ukoliko se ne očiste na vrijeme i do ozbiljnijeg kvara. Redovito održavanje sustava kuhinjske ventilacije prepustite našim djelatnicima. Kontakrirajte nas !

kuhinjska napa sa odsisnim kanalomČišćenje kuhinjskih odsisnih sistema, kuhinjskih napa, ventilacijskih kanala, ventilatora i ostale kuhinjske opreme, sve radove obavljamo u dogovorenom roku i vrijeme dogovoreno s naručiocem radova. Naša usluga mora biti pripremljena i izvedena na siguran i ekološki opravdan način. Uz klasično kemijsko strojno čišćenje, naši djeltanici će dezinficirati i antikorozivno zaštititi kuhinjsku napu, odsisni kanal i sve ostale komponente sustava.

Naša usluga obuhvaća: kuhinjske nape, filtere,usisno odsisne kanale, klima komore, rešetke, anemostate, odsisne ventilatore.

Masnu kuhinjsku ventilaciju čistimo sa lužnatim sredstvima i grijanom vodom do 150 stupnjeva. Suhu ventilaciju u odsisnim kanalima čistimo sa strojem koji ima rotirajuču sajlu koja se gura kroz kanal. Nakon obavljenih radova izdajemo Potvrdu sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o tehničkim normativima za ventilaciju, Zapisnik o izvršenim radovima te Vam dajemo na uvid presliku Vodopravne dozvole.