Specijalizirana čišćenja

image 17Čišćenje ventilacije složen je proces koji obuhvaća više radnih procesa.  U to ulazi demontaža i montaža raznih cijevi, motora, turbina, napa i drugih djelova sustava za ventilaciju. Prednost takvog načina čišćenja je u tome što se svaki element ventilacije čisti kvalitetno, te se isti i pregleda kako bi bili sigurni da ventilacija funkcionira ispravno. Tu je potrebno napomenuti i sigurnosne sustave tipa protupožarnih zaklopki koji su ključni u spriječavanju požara, te se isti moraju kvalitetno održavati. Naši djelatnici obučeni su da kvalitetno obavljaju zadane poslove, te smo uvijek u trendu sa novom tehnologijom.
Sve radove obavljamo u dogovorenom roku i u vrijeme dogovoreno sa naručiocem radova. Dopustite da Vam pokažemo našu stručnost i jednostavan pristup.