O nama

Optinel je osnovan 2004. godine od strane g. Bernard Hundrić, kao uslužan obrt koji se bavi kemijskim i mehaničkim čišćenjem ventilacije i svih pratećih uređaja i sistema za ventilaciju. Obrt ima dugu i kvalitetnu referentnu listu zadovoljnih klijenata. Stručan tim djelatnika naša su snaga.

klima1Radeći dugi niz godina Optinel je u poslovima čišćenja i održavanja ventilacijskih sistema i klimatizacijskih uređaja stekao zavidnu listu zadovoljnih korisnika naših usluga.

Najvećim dijelom orijentirani smo na ugostiteljske i uslužne djelatnosti kod kojih najviše dolazi do izražaja kvaliteta naše usluge.

Kvalitetno čišćenje ventilacijskog sistema uvjet je za dobivanje sanitarne i tehničke ispravnosti uslužnog objekta.

Zakonom je definirano čišćenje ventilacije, te se za kuhinje određuje čišćenje svaka tri mjeseca, dok za ostali dio objekta jednom godišnje.

Naša prednost je u tome što Vam izlazimo u susret te uz dogovor sa vama biramo najbolje vrijeme odrađivanja posla prema vašim potrebama i željama.

Nakon dugih niza godina uspješnog poslovanja u poslovima ventilacije Optinel je pokrenuo prodaju, servis i ugradnju klima uređaja. Posjedujemo dozvolu od Ministarstva okoliša i položenom stručnom ispitu na fakultetu Strojarstva i Brodogradnje za rad sa freonima.