Optinel - ventilacija i klimatizacija

Redovito čišćenje i dezinfekcija ventilacijskog i klimatizacijskog sustava

odsisni ventilator

 •  Smanjuje rizik od prijenosa zaraznih bolesti
 • Produljuje vijek trajanja sustava
 • Uklanja širenje neugodnih mirisa (kondenzat često predstavlja medij za razvoj pljesni i gljivica a time i neugodnih mirisa)
 • Smanjuje potrošnju energenata u redovitom radu (nakupine prljavštine smanjuju učinkovitost elektromotora te protočnost zraka kroz filtere time se znatno povečava potrošnja energenata)
 • Smanjuje rizik od nastanka požara
Kemijsko i mehaničko čišćenje kuhinjske ventilacije

kuhinjska napa

 Čišćenje kuhinjskih odsisnih sistema, kuhinjskih napa, ventilacijskih kanala, ventilatora i ostale kuhinjske opreme, sve radove obavljamo u dogovorenom roku i vrijeme dogovoreno s naručiocem radova. Naša usluga mora biti pripremljena i izvedena na siguran i ekološki opravdan način. Uz klasično kemijsko strojno čišćenje, naši djelatnici će dezinficirati i antikorozivno zaštititi kuhinjsku napu, odsisni kanal i sve ostale komponente sustava.

Demontaža, montaža i prodaja klima uređaja

33

Montaža klima uređaja uključuje montažu unutarnje i vanjske jedinice na zid do 3 metra visine, bez upotrebe skele ili auto dizalice, proboj jednog zida (cigla do 55cm debljine,armirani do 30cm), vakumiranje i puštanje u pogon, sa maksimalno do:
• 3 metra duljine frigo i elektro instalacije između unutarnje i vanjske jedinice
• 3 metra duljine PVC kanala dimenzija 60x40mm za postavljanje instalacije - nadžbukno
• 3 metra duljine PVC kanal dimenzije 16x16mm za napojni el. kabel - nadžbukno
• do 3 metra odvod kondenzata u pripremljeni odvod,
• 1 par pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice

U našoj ponudi/prodaji nudimo slijedeće klima uređaje: Korel, Midea, LG, Samsung, Mitsubishi, Toshiba.

 Servisi klima uređaja

servis unutarnje jedinice

 •  Čišćenje cjelokupne unutarnje i vanjske jedinice klima uređaja
 • Rastavljanje unutarnje jedinice
 • Čišćenje i pranje isparivača unutarnje jedinice kemijskim sredstvima
 • Čišćenje i pranje filtera i po potrebi zamjena dotrajalog
 • Čišćenje turbine, kadice za odvod kondenzata i cjelokupne maske unutarnje jedinice
 • Dezinficiranje unutarnje jedinice
 • Provjera elektronike, spojeva
 • Provjera veze unutarnje i vanjske elektronike
 • Čišćenje i pranje kondenzatora i cjelokupne vanjske jedinice
 • Dopuna freona i provjera kondenzacije
 • Provjera cjelokupne ispravnosti klima uređaja u režimu hlađenja